Skupiny osob

Od 1. Května roku 2004 mají Češi jako právoplatní členové Evropské Unie na základě Nařízení číslo 1408/72 Rady Evropské hospodářské komory (EEC) nárok na provedení nutné lékařské péče, která bude hrazena ze zdrojů jejich české zdravotní pojišťovny. Přesto se ale nedoporučuje vycestovat za hranice České republiky bez komerčního nepovinného pojištění léčebných výloh, neboť úkony, které jsou na základě této vyhlášky hrazeny, jsou skutečně omezené a vyhláška platí pouze na území Evropské Unie a několika dalších států. Pojistné produkty týkající se pojištění léčebných výloh jsou si u většiny tuzemských pojišťoven značně podobné, některé skupiny osob však mohou získat při volbě stejného pojištění odlišné podmínky, jsou to například následující skupiny.

Speciální požadavky a podmínky pro některé skupiny osob

Důchodci nad 70 let věku

Pro osoby které dosáhnout věku 70-ti let ještě před odjezdem na dovolenou, nabízejí pojišťovny odlišné sazby než je tomu u osob dospělých, které ještě tohoto věku nedosáhli. Obvyklou praxí v tomto případě je nárůst ceny pojistky, neboť tito lidé jsou pro pojišťovnu mnohem více rizikoví z hlediska možného zranění či nemoci. Například pojišťovna Generali zvyšuje pro osoby starší 70 let denní pojištění na troj násobek.

Odlišnosti v ceně pojištění dle věku a oblasti platnosti u pojišťovny Generali

 

Klasické pojištění – dospělá osoba do 69 let

Pojištění důchodce nad 70 let

Evropa

20

60

Svět

40

120

 

Studenti

Jedním z nejběžnějších a nejvýhodnějších typů pojištění pro mladé lidi do 26-ti let a studenty je pojištění léčebných výloh v zahraničí připojené k mezinárodním průkazům ISIC, IYTC nebo ITIC, takováto pojistka pak může stát ročně zhruba 200-300 Korun českých, v závislosti na konkrétních podmínkách pojištění.

 porovnání havarijní pojištění, nejlepší srovnávač pojištění na Top-pojištění.cz, srovnejte si cestovní pojištění do rizikových oblastí