Pojištění léčebných výloh psa

holka se psem u vody

Možná, že nevíte, že si můžete sjednat s pojišťovnou i pojištění léčebných výloh pro své mazlíčky. Řada turistů vyráží na dovolenou i se svými zvířátky. Stejně jako mohou onemocnět lidé,tak mohou mít zdravotní potíže i zvířátka. I na tuto skutečnost pojišťovny zareagovali. Poskytují svým klientů možnost sjednání pojištění i pro jejich mazlíčky. Vzhledem k tomu, že i veterinářská péče v zahraničí je drahá, je možné uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění léčebných výloh psa, nebo jiných zvířátek.

Stejně tak pojištění mazlíčků se dá sjednat i pro domácí potřeby. Podmínkou sjednání pojištění pro Vaše zvířátko je, že musí být označené čipem, případně má platný pas v zájmovém chovu, dotazník o zdravotním stavu potvrzený od veterináře a musí mít povinná očkování. Vstupním věkem zvířete je cca 6 měsíců.

Pojištění mazlíčků – psů a koček

Pojištění léčebných výloh pro domácí zvířata obsahuje obvykle – hrazení léčebných nákladů, utracení a náhradu uhynutí. Pojišťovny obvykle požadují spoluúčast cca 500 Kč. Pro speciálně vycvičené psy může být poskytnuta sleva, jedná se o psy vycvičené pro pomoc postiženým osobám. Součásti pojistky je také odpovědnost za škodu, které zvíře může způsobit třetí osobě. Pojistná ochrana zahrnuje pokrytí případných léčebných výloh psů a koček spojených také s léčbou a operací.

Pojištění veterinární léčby

Pojištění léčebných výloh zaměřené na veterinární léčbu je určené na hrazení nákladů na vlastní ošetření zvířete. V rámci pojistné smlouvy budou potom hrazeny náklady i na anestezii, chirurgické zákroky, léčbu a hospitalizaci. Obvykle se uzavírá na dobu neurčitou. Pojistná částka se stanovuje podle kategorie zvířete, podle vstupního věku a limitní třídy. Kromě toho se dá také sjednat pojištění proti úhynu, přitom pojistná částka nepřesahuje polovinu ročního limitu plnění pro léčbu.

 porovnání havarijní pojištění, nejlepší srovnávač pojištění na Top-pojištění.cz, srovnejte si cestovní pojištění do rizikových oblastí