Pojištění léčebných

Cesta do ciziny bez kvalitního pojištění léčebných výloh vám může přinést nemalé finanční náklady. Proto je vždy vhodné se před cestou do zahraničí pojistit. Pojištění v současné době nabízí většina pojišťoven působících na tuzemském trhu a vybírat můžete z pojistek základních či pojistek doplněných o některý typ připojištění.

Základní pojištění

Cena základního pojištění léčebných výloh se u jednotlivých pojišťoven liší především kvůli maximální výši částky určené na krytí léčebných výloh a případné repatriace (tedy návratu z ciziny zpět do České republiky). Výše této částky se může pohybovat zhruba v rozmezí milionu korun českých. Z této částky jsou pak hrazeny především následující druhy nákladů:

  • Náklady související s ošetřením (okamžité ošetření lékaře, přeprava do nemocnice, pobyt v nemocnici, léky a podobně

  • Repatriace tedy návrat do České republiky

  • Přivolání opatrovníka pro nezletilého pojištěného pokud zůstane v cizině bez dozoru (tuto službu nabízí v rámci základního pojištění například pojišťovna Generali, zde jsou pak hrazeny náklady opatrovníka spojené s cestou do zahraničí)

Rozšířené pojištění

Připojištění pro sportovce

Rozšířené pojištění, tedy klasické pojištění spojené se speciálním připojištěním je například vhodné pro sportovce. Kdy připojištění nabízí krytí léčebných výloh spojených se sporty, z nichž jsou obvykle vyňaty ty druhy sportů, jež jsou považovány za značně rizikové jako například skialpinismus či vysokohorské horolezectví.

Připojištění cestovních zavazadel

Řada pojišťoven dnes nabízí k pojištění léčebných výloh také připojištění zavazadel, a to pro případ, že dojde k jejich poškození či ztrátě. A v nabídce jsou i další druhy připojištění. Mezi dalšími druhy můžete nalézt například připojištění:

  • Odpovědnosti

  • Havarijní

  • Právní ochrany

 porovnání havarijní pojištění, nejlepší srovnávač pojištění na Top-pojištění.cz, srovnejte si cestovní pojištění do rizikových oblastí